QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 
Xi măng xanh bảo vệ môi trường

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HĐND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ ĐẾN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI QNC
Ngày 17/8/2023, thực hiện Quyết định ́ 104/QĐ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND Thành phố Uông Bí, Đoàn giám sát HĐND thành phố do đồng chí Trần Phi Long: Thành ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Công ty QNC để thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật ̀ bảo ̣ môi trường giai đoạn ̀ năm 2021 đến tháng 6/2023.Qua kiểm tra thực ́ hiện trường, các khu vực sản xuất, nghe báo cáo và xem các ̀ tài liệu. Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả Công ty đã đạt được, Công ty đã thực hiện tốt các quy định pháp luật ̀ bảo ̣ môi trường, đặc biệt ̀ năm 2020 đến nay.Công ty đã triển khai đồng ̣ các biện pháp/giải pháp ̀ bảo ̣ môi trường, chú trọng quan tâm đầu (như cải tiến hệ thống của 2 dây chuyền sản xuất với tổng mức đầu tư hơn 357 tỷ đồng. Trong đó, đã đầu tư 70 tỷ đồng cải tạo, chuyển đổi 2 hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi, triển khai hoạt động đồng ̉ lý chất thải công nghiệp thông thường trong sản xuất, hình Vracbank…)Bên cạnh đó Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương/các ̉ chức đoàn thể thực hiện tốt/hiệu quả các mặt công tác khác như: An ninh trật , Bảo ̣ môi trường và An sinh xã hội; đảm bảo việc làm/thu nhập ổn định cho 1000 lao động, đóng góp vào phát triển kinh ́-xã hội chung của địa phương và của tỉnh.
Số lượt đọc:  53  -  Cập nhật lần cuối:  17/08/2023 03:01:20 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Tin mới
Thẩm định mô hình điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh đối với Mô hình Vracbank của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023
NGÀY HỘI VRACBANK TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG
TUYÊN TRUYỀN THÚC ĐẨY PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN, VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH KHÔNG CÓ RÁC
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC) CHÚC MỪNG CÁC TRƯỜNG HỌC NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (2023-2024)
CÔNG TY CP XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH: TẬP HUẤN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2023
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Nỗ lực bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Chứng chỉ & Giải thưởng