QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin kính gửi Báo cáo kết quả và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Số lượt đọc:  426  -  Cập nhật lần cuối:  11/06/2021 04:50:41 PM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Chứng chỉ & Giải thưởng