QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 

           

Trang chủ
 
Giới thiệu công ty
 
Sản phẩm và Dịch vụ
 
Các dự án
 
Tin tức
 
Liên hệ
 
Thông tin cổ đông
Điều lệ Công ty | Hội đồng quản trị | Thông tin Tài Chính | Thông tin cổ phiếu | Báo cáo thường niên | Quy trình công bố thông tin
Thông tin Tài Chính
Trang chủ  >  Thông tin Tài Chính
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2016
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2016
Nội dung chi tiết: tại đây
Số lượt đọc:  53  -  Cập nhật lần cuối:  14/05/2016 10:20:01 AM
Các tin mới:  
Những bài đã đưa:
Tin mới
28/03/2023NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023.
27/02/2023CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.
15/02/2023CBTT Văn bản của Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên QNC năm 2023
09/02/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2022.
09/02/2023BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV NĂM 2022.
30/01/2023NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023.
16/01/2023BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
06/01/2023BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022.
30/12/2022BÁO CÁO VỀ TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 4 VÀ BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2022.