QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
CBTT Văn bản của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên QNC năm 2019

Văn bản số: 07/CBTT-HĐQT ngày 01/03/2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh " CBTT Văn bản của Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên QNC năm 2019 ".

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.