QNCC.com.vn
Đang tải dữ liệu...
Tin tức
Trang chủ  >  Tin tức
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018)

Nội dung Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, chi tiết xem tại đây.

Nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, chi tiết xem tại đây.